kura100

Nasze jaja

jajo

Rodzaje naszych jaj

Zależnie od stwarzanych kurom warunków środowiskowych wyróżniamy cztery rodzaje chowu: ekologiczny, z wolnym wybiegiem, ściółkowy i klatkowy. Kotlina natury oferuje jaja z tzw. chowów alternatywnych, w których kury nie są trzymane w klatkach. Jak rozróżnić system chowu, z którego pochodzi jajo? Wystarczy odczytać pierwszą cyfrę oznaczenia na skorupce.

JAJA Z CHOWU EKOLOGICZNEGO

Kurnik służy nioskom jako miejsce noclegowe, a całe dni (z wyjątkiem okresu zimowego) przebywają one na wybiegach, gdzie grzebiąc wyszukują pożywienie. Pokarm uzupełniany jest o paszę ekologiczną. W tym systemie chowu warunki bytowania kur są najbardziej zbliżone do naturalnych. W kurniku można utrzymywać maksymalnie 6 sztuk na metr kwadratowy. Każda kura ma do dyspozycji minimum 4 m/kw wybiegu.

Oznaczenie na jaju 0.

JAJA OD KURY ZIELONONÓŻKI

ikona Opakowanie jaj z chowu zielononóżki oznaczone jako 1

Zielononóżka to rasa polskich kur wywodząca się z XIX-wiecznych hodowli. Warunki jej chowu są identyczne, jak kur na wolnym wybiegu. Jaja od kur zielononóżek wyróżniają się jaśniejszą skorupą oraz niższą zawartością cholesterolu.

Oznaczenie na jaju 1.

JAJA Z CHOWU NA WOLNYM WYBIEGU

ikona Opakowanie jaj z chowu wolnego wybiegu oznaczonego jako 1

Kury korzystają nie tylko z odpowiednio wyposażonego kurnika, ale także ze specjalnie przygotowanych wybiegów. Na każdą kurę przypadają co najmniej 4 m/kw terenu, często pokrytego bujną roślinnością. Właściciel dba o nieograniczony dostęp do paszy i wody, także na wybiegu. Wszystko w trosce o dobrostan niosek i wysoką jakość jaj.

Oznaczenie na jaju 1.

JAJA Z CHOWU ŚCIÓŁKOWEGO

ikona Opakowanie jaj z chowu ściółkowego oznaczonego jako 2

Kury cały dzień spędzają w kurniku, po którym mogą chodzić swobodnie. Oznacza to, że kury nie mieszkają w klatkach, tylko pod dachem kurnika. Zgodnie z normami unijnymi kury muszą poruszać się bez ograniczeń, stąpać po trocinowej ściółce, a także pogdakać z różnymi sąsiadkami.

Oznaczenie na jaju 2.

Zobacz jak żyją nasze kury

Nioski w tym rodzaju chowu mają możliwość swobodnego poruszania się w obrębie kurnika. Wedle upodobania mogą spędzić cały dzień na grzędach, w gniazdach lub na beztroskich lotach pomiędzy kilkoma poziomami przygotowanego dla nich wyposażenia. Na każdym z nich kury mają zapewniony dostęp do paszy i wody. Podłoga kurnika pokryta jest ściółką.