Kotlina Natury

O Kotlinie

Produkty

ZALEŻNIE OD STWARZANYCH KUROM WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH WYRÓŻNIAMY CZTERY RODZAJE CHOWU: EKOLOGICZNY, Z WOLNYM WYBIEGIEM, ŚCIÓŁKOWY I KLATKOWY. KOTLINA NATURY OFERUJE JAJA Z TZW. CHOWÓW ALTERNATYWNYCH, W KTÓRYCH KURY NIE SĄ TRZYMANE W KLATKACH. JAK ROZRÓŻNIĆ SYSTEM CHOWU, Z KTÓREGO POCHODZI JAJO? WYSTARCZY ODCZYTAĆ PIERWSZĄ CYFRĘ OZNACZENIA NA SKORUPCE.

JAJA Z CHOWU EKOLOGICZNEGO

KURNIK SŁUŻY NIOSKOM JAKO MIEJSCE NOCLEGOWE, A CAŁE DNI (Z WYJĄTKIEM OKRESU ZIMOWEGO) PRZEBYWAJĄ ONE NA WYBIEGACH, GDZIE GRZEBIĄC WYSZUKUJĄ POŻYWIENIE. POKARM UZUPEŁNIANY JEST O PASZĘ EKOLOGICZNĄ. W TYM SYSTEMIE CHOWU WARUNKI BYTOWANIA KUR SĄ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONE DO NATURALNYCH. W KURNIKU MOŻNA UTRZYMYWAĆ MAKSYMALNIE 6 SZTUK NA METR KWADRATOWY. KAŻDA KURA MA DO DYSPOZYCJI MINIMUM 4 M/KW WYBIEGU.

OZNACZENIE NA JAJU – 0.

JAJA OD KURY ZIELONONÓŻKI

ZIELONONÓŻKA TO RASA POLSKICH KUR WYWODZĄCA SIĘ Z XIX-WIECZNYCH HODOWLI. WARUNKI JEJ CHOWU SĄ IDENTYCZNE, JAK KUR NA WOLNYM WYBIEGU. JAJA OD KUR ZIELONONÓŻEK WYRÓŻNIAJĄ SIĘ JAŚNIEJSZĄ SKORUPĄ ORAZ NIŻSZĄ ZAWARTOŚCIĄ CHOLESTEROLU.

OZNACZENIE NA JAJU – 1.

JAJA Z CHOWU NA WOLNYM WYBIEGU

KURY KORZYSTAJĄ NIE TYLKO Z ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONEGO KURNIKA, ALE TAKŻE ZE SPECJALNIE PRZYGOTOWANYCH WYBIEGÓW. NA KAŻDĄ KURĘ PRZYPADAJĄ CO NAJMNIEJ 4 M/KW TERENU, CZĘSTO POKRYTEGO BUJNĄ ROŚLINNOŚCIĄ. WŁAŚCICIEL DBA O NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO PASZY I WODY, TAKŻE NA WYBIEGU. WSZYSTKO W TROSCE O DOBROSTAN NIOSEK I WYSOKĄ JAKOŚĆ JAJ.

OZNACZENIE NA JAJU – 1.

JAJA Z CHOWU ŚCIÓŁKOWEGO

NIOSKI W TYM RODZAJU CHOWU MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SWOBODNEGO PORUSZANIA SIĘ W OBRĘBIE KURNIKA. WEDLE UPODOBANIA MOGĄ SPĘDZIĆ CAŁY DZIEŃ NA GRZĘDACH, W GNIAZDACH LUB NA BEZTROSKICH LOTACH POMIĘDZY KILKOMA POZIOMAMI PRZYGOTOWANEGO DLA NICH WYPOSAŻENIA. NA KAŻDYM Z NICH KURY MAJĄ ZAPEWNIONY DOSTĘP DO PASZY I WODY. PODŁOGA KURNIKA POKRYTA JEST ŚCIÓŁKĄ.

OZNACZENIE NA JAJU – 2.